Հանձնաժողովներ / Комиссии

 

 

 

 

 

 

 


  1. Գիտության,կրթության, մշակույթի և սպորտի հարցերով հանձնաժողով / Комиссия по вопросам науки, образования, культуры и спорта
  2. Առողջապահության հարցերով հանձնաժողով / Комиссия по вопросам здравоохранения
  3. Սոցիալական հարցրեով հանձնաժողով / Комиссия по социальным вопросам
  4. Տնտեսական հարցերով հանձնաժողով / Комиссия по экономическим вопросам
  5. Մարդու իրավունքների և պետական-իրավական հարցերով հանձնաժողով / Комиссия по государственно-правовым вопросам и правам человека
  6. Արտաքին կապերի հանձնաժողով / Комиссия по внешним связям