Կանոնադրություն / Устав

 

 

 

 

 

 

 


1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ


1.1 «Ալյանս» առաջադիմական ցենտրիստական կուսակցությունը (այսուհետ` Կուսակցություն) սույն կանոնադրության և կուսակցության ծրագրային դրույթներն ընդունող անձանց անհատական անդամության հիման վրա ստեղծված հասարակական միավորում է, որի գործունեության նպատակը հասարակության և պետության քաղաքական կյանքին մասնակցելն է:

1.2 Կուսակցությունն իր գործունեությունն իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, օրենքների, սույն կանոնադրության և իր ծրագրի հիման վրա:

1.3 Օրենքով սահմանված կարգով պետական գրանցման պահից Կուսակցությունը հանդիսանում է իրավաբանական անձ, օգտվում է իրավաբանական անձի կարգավիճակից բխող և օրենքով սահմանված իրավունքներից և կրում համապատասխան պարտականություններ:

1.4 Կուսակցության անվանումն է`

ա)հայերեն` «Ալյանս» առաջադիմական ցենտրիստական կուսակցություն (հապավումը ` ԱԱՑԿ)

բ)ռուսերեն`Прогрессивная центристская партия «Альянс» (հապավումը`ПЦПА)

գ) անգլերեն` Progressive centrist party "Alliance" (հապավումը`PCPA):


  Բեռնել ամբողջական կանոնադրությունը