Ծրագիր

«Ալյանս» առաջադիմական ցենտրիստական կուսակցությունը ստեղծվել է Հայաստանի Հանրապետության զարգացման գործում մասնակցություն ունենալու, բնակչության համար արժանավայել կենսակերպ ապահովելու և պետության զարգացմանն ու ամրապնդմանը նպաստելու նպատակով:

«Ալյանս» առաջադիմական ցենտրիստական կուսակցության անդամները միավորվում են ազնվության, արդարության, համերաշխության, մարդասիրության ու հայրենասիրության գաղափարների շուրջ:

Երկրում առկա խնդիրների լուծումը «Ալյանս» առաջադիմական ցենտրիստական կուսակցությունը հնարավոր է համարում միևնույն բարոյական բարձր արժեքներ կրող, հանրային շահի կարևորությունը գիտակցող, հասարակության վստահությունը վայելող, ազնիվ անհատների և քաղաքական ուժերի համախմբման ու համագործակցության պարագայում:

Մանրամասն...

Կանոնադրություն

Կուսակցության գործունեության նպատակը հասարակության ու պետության քաղաքական կյանքին մասնակցությունն է:

Իր նպատակին հասնելու ճանապարհին Կուսակցությունն առաջնային է համարում հետևյալ հիմնական խնդիրների լուծումը՝

  • ա) ժողովրդավարական ընտրությունների միջոցով Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում իր ներկայացուցչության ապահովումը և այդ ճանապարհով պետական իշխանության մարմինների ձևավորմանը, պետական քաղաքականության մշակմանն ու իրականացմանը մասնակցելը,
  • բ) մարդու կողմից իր իրավունքների և ազատությունների լիարժեք իրականացմանն աջակցելը,
  • գ) իրավական պետության կայացմանը նպաստելը,
  • դ) սոցիալական արդարության համակարգի ձևավորմանն աջակցելը,
  • ե) երկրի օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանությունների իրական բաժանման և դրանց միջև արդյունավետ հավասարակշռման գործընթացին օժանդակելը:
Մանրամասն...